Výměníková stanice Brno

Montáž kompletní výměníkové stanice pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro bytový dům v Brně. Svařováno kyslíko-acetylenovým plamenem v rukou zkušeného svářeče Ondry Maršíka.

Realizace
2018
Popis
Rekonstrukce výměníkové stanice
Technologie
Trubkový výměník 150 kW pro ÚT 100 kW deskový výměník TUV