Dotační Poradenství

Našim zákazníkům jsme pomohli se získáním dotací z programů:

  • Kotlíkové dotace (více než 220 projektů)
  • Nová zelená úsporám (více než 30 projektů)
  • OPPIK, OPŽP pro podnikatele (více než 10 projektů)